Mekanders financieel steunen

Giften en legaten


vzw Mekanders is door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) erkend voor de opvang en/of begeleiding van meer dan 350 personen met een beperking. 

Het VAPH staat in voor de subsidiëring van onze werking. De subsidie dekt een groot deel van de essentiële basiskosten (personeelskosten en werkingskosten). Een aanzienlijk deel van de kosten wordt echter niet - of maar gedeeltelijk - door de overheid aanzien als essentieel of als basiskosten, zoals bijvoorbeeld: 

- Herstellingswerken aan huis
- Vervoerskosten
- Nieuwe projecten
- Kosten voor uitstappen
- Kosten voor de opsmuk van de leefruimte
- Onderhoud van de tuin
- Kosten voor administratieve ondersteuning
- Nieuwbouwprojecten 
- …

Voor al deze kosten en activiteiten dient vzw Mekanders zelf in te staan. Dit kan niet zo maar. Naast helpende handen (vrijwilligers – familiewerking) kunnen we daarvoor jaarlijks gelukkig ook rekenen op de financiële hulp van verschillende sympathisanten en organisaties. Cliënten, personeel en directie zijn heel erg dankbaar voor alle giften groot en klein. Deze worden steeds heel zorgvuldig en efficiënt aangewend om onze cliënten een nog betere opvang te kunnen bieden. 

Een gift

Je kan geld storten op het rekeningnummer BE41 7875 4115 8010 op naam van vzw Mekanders, Reenstraat 14, 2370 Arendonk.
Voor giften vanaf €40 leveren we een fiscaal attest af. Dit fiscaal attest geeft de schenker recht op een belastingvermindering van 45%. Omwille van de corona pandemie is de belastingvermindering verhoogd naar 60% voor de giften in 2020 en 2021. In 2021 kan je maximum 20% (i.p.v. 10% vroeger) van je belastbaar inkomen aftrekken als giften.

Een voorbeeld: Van een gift van €40 krijg je dus €24 terug onder de vorm van een korting op je belastingaangifte. Het kost je netto slechts €16 terwijl je ons kan blij maken met €40.

 

Een legaat

Sommige mensen steunen het werk van vzw Mekanders met een legaat, een schenking via een testament. Dat is in de eerste plaats een mooi gebaar en een teken van blijvende betrokkenheid. Zo’n schenking biedt voor heel wat personen met een beperking meer woon-  en leefkwaliteit. De schenker verzekert er zich bovendien van dat minder erfenisrechten naar de staatskas vloeien dan bij een gewone erfenis. 

Vanaf 1/7/2021 betalen goede doelen helemaal geen erfbelasting meer. Elke euro die je schenkt via je testament komt ook effectief onze werking ten goede. 

Raadpleeg ook steeds uw notaris voor meer informatie en advies op maat.

Vragen rond giften en schenkingen?  

Contacteer ons!
Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze cookies? Geen probleem!