Mekanders financieel steunen

Giften, legaten en duo-legaten


vzw Mekanders is door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) erkend voor de opvang en/of begeleiding van meer dan 350 personen met een beperking. 

Het VAPH staat in voor de subsidiëring van onze werking. De subsidie dekt een groot deel van de essentiële basiskosten (personeelskosten en werkingskosten). Een aanzienlijk deel van de kosten wordt echter niet - of maar gedeeltelijk - door de overheid aanzien als essentieel of als basiskosten, zoals bijvoorbeeld: 

- Herstellingswerken aan huis
- Vervoerskosten
- Nieuwe projecten
- Kosten voor uitstappen
- Kosten voor de opsmuk van de leefruimte
- Onderhoud van de tuin
- Kosten voor administratieve ondersteuning
- Nieuwbouwprojecten 
- …

Voor al deze kosten en activiteiten dient vzw Mekanders zelf in te staan. Dit kan niet zo maar. Naast helpende handen (vrijwilligers – familiewerking) kunnen we daarvoor jaarlijks gelukkig ook rekenen op de financiële hulp van verschillende sympathisanten en organisaties. Cliënten, personeel en directie zijn heel erg dankbaar voor alle giften groot en klein. Deze worden steeds heel zorgvuldig en efficiënt aangewend om onze cliënten een nog betere opvang te kunnen bieden. 

Een gift

Je kan geld storten op het rekeningnummer BE41 7875 4115 8010 op naam van vzw Mekanders, Reenstraat 14, 2370 Arendonk.
Voor giften vanaf €40 leveren we een fiscaal attest af. Dit fiscaal attest geeft de schenker recht op een belastingvermindering van 45%. Omwille van de corona pandemie wordt de belastingvermindering verhoogd naar 60% voor de giften die gedaan worden in 2020. Er ligt momenteel een wetsvoorstel op tafel om deze maatregel te verlengen voor de giften van 2021.

Een voorbeeld: Van een gift van €40 krijg je dus €24 terug onder de vorm van een korting op je belastingaangifte. Het kost je netto slechts €16 terwijl je ons kan blij maken met €40.

 

Een legaat

Sommige mensen steunen het werk van vzw Mekanders met een legaat, een schenking via hun testament. Dat is in de eerste plaats een mooi gebaar en een teken van blijvende betrokkenheid. Zo’n schenking biedt voor heel wat personen met een beperking meer woon-  en leefkwaliteit. De schenker verzekert er zich bovendien van dat minder erfenisrechten naar de staatskas vloeien dan bij een gewone erfenis. Op deze legaten is een verlaagd tarief van 8,5 % van toepassing, ongeacht de waarde van het legaat.

 

Een duo-legaat

Wil je een goed doel steunen én er bovendien voor zorgen dat je kinderen, een nichtje of een vriend minder successierechten moeten betalen op je latere erfenis? Kies dan voor een duo-legaat! Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil van successierechten voor een privépersoon (tot 55%) ten opzichte van een vzw (8,5%)

Je kunt in je testament een tweede erfgenaam, bijvoorbeeld een vzw, aanwijzen. Deze vzw betaalt dan de successierechten op de hele erfenis aan het verlaagd tarief van 8,5%. Je andere erfgenamen zullen op die manier netto meer overhouden.

 

Een voorbeeld

 

Een testament ZONDER duo-legaat

Jef laat zijn neef Marc 200.000 € na. Via het wettelijk stelsel betaalt Marc 95.500 € successierechten, als volgt berekend:
8.750 € (=35.000 x 25%) + 18.000 € (= 40.000 x 45%) + 68.750 € (= 125.000 x 55%).

=> Marc houdt 104.500 € netto over.

 

Een testament MET duo-legaat

Via een duo-legaat schenkt Jef 150.000 € aan zijn neef Marc en 50.000 € aan vzw Mekanders. Marc betaalt betaalt hierdoor geen successierechten. Deze worden volledig betaald door vzw Mekanders. Via het verlaagd tarief voor vzw's betaalt Mekanders 17.000 € successierechten (= 200.000 x 8,5%).

=> Marc krijgt netto 150.000 € (belanstingvrij) én vzw Mekanders houdt 33.000 € netto over.

 


Raadpleeg ook steeds uw notaris voor meer informatie en advies op maat.

Vragen rond giften en schenkingen?  

Contacteer ons!
Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze cookies? Geen probleem!